START
Wyszukiwanie najlepszego serwera ...
IP: ...
ISP: ...
powered by FIREPROBE.NET
Testowanie:
Ping
...
Mb/s
Download:
... Mb/s
Upload:
... Mb/s
Ping:
... ms
Jitter:
... ms
RESTART Podziel się ZATWIERDŹ
WYBIERZ SERWER

PRZEGLĄDANIE STRON: 5/5
STREAMING WIDEO (LQ): 5/5
STREAMING WIDEO (HQ): 5/5
POŁĄCZENIA (WHATSAPP): 5/5
GRY ONLINE: 5/5